TESSÉK!
Közhasznú Egyesület

Facebook oldal

Kérjük, támogass minket SZJA 1%-od felajánlásával!

A szükséges adatok:
TESSÉK! Közhasznú Egyesület
Adószám: 18284768-1-41
Bankszámlaszám: (OTP) 11711065-20000820

Bemutatkozás

Egyesületünket orvos, természetgyógyász, pedagógus, pszichológus, jogász, művész
és kenyerüket kétkezi munkával kereső személyek hozták létre.

Az egyesület neve:

Teljes Emberért, Sikeres, Segítő Életért Közösen Közhasznú Egyesület

Rövidített elnevezése: TESSÉK! Közhasznú Egyesület.

Az egyesület elnöke:
Dr. Hoffmann Gergely orvos, terapeuta, természetgyógyász, tanár.

Működési területe:
Egészségmegőrzés, mentálhigiéné, oktatás, kultúra, gyógyítás és rehabilitáció. A működés területi hatóköre: az egyesület a működését országosan, illetve az Európai Unió területén fejti ki.
 

Az egyesület célja:
A mentális és testi egészség megőrzésének és helyreállításának elősegítése gyermekek és felnőttek számára.

Facebook oldal

Aktuális programokat, tevékenységünket nyomon követheted a facebook oldalon.

A TESSÉK! Közhasznú Egyesületről

Egyesületünket orvos, természetgyógyász, pedagógus, pszichológus, jogász, művész és kenyerüket kétkezi munkával kereső személyek hozták létre. Eltérő gyökereink, életutunk és körülményeink ellenére van jó néhány közös vonás a gondolkodásunkban. Így bizonyosak vagyunk abban, hogy az ember létezésének oka és célja nem anyagi természetű, és életünk a mainál jóval teljesebb is lehet – persze akkor, ha ezt valóban szeretnénk, és teszünk is érte. Tudjuk, hogy személyes boldogságunkat nem mások kárára, hanem másokat segítve élhetjük csak meg, hiszen elkülönülésünk még fizikai-biológiai szinten is csupán illúzió.

Teljes emberi mivoltunk elfeledése okozza számos bajunkat, társadalmi, pszichés és testi problémáinkat. A testünket egységben, harmóniában felépítő és működtető legkülönfélébb sejtjeinkhez hasonlóan a számtalan egyedi, megismételhetetlen emberi személyiség is képes békés, mindenki javát és fejlődését szolgáló közösségek létrehozására.

Szemléletünkben a természet- és társadalomtudományok, a modern pszichológia, a természet szeretete, a szellemi elmélyülés és a művészet egyaránt fontosak. Ezek összhangja jellemző az egészséges egyénre és társadalomra egyaránt.

Egyesületünk deklarált célja, hogy a test és lélek egész-ségét, az ember értelmi és érzelmi fejlődését, az egyén és a közösség harmóniájának erősödését szolgálja a felnőttek és gyermekek életében. Célunk a negatív gondolkodásmódra csábító mai valóság pozitív megélése, és ennek elősegítése a mindenkiben jelen lévő, egyetemes értékek és szépség megismerése és kibontakoztatása által.

Minden nyitott szívű és gondolkodású ember, de különösen a hátrányos helyzetű személyek, és elsősorban gyermekek számára szeretnénk megadni programjainkkal, kiadványainkkal a lehetőséget arra, hogy felismerjék magukban azt a csodát, amely minden emberben jelen van.

Önmagunkba vetett hit, felemelt fej és önzetlen szeretet képes személyes és közös sorsunk emelésére, és ha munkánkkal egy kicsit is hozzá tudunk járulni hazánk és az emberiség boldogabb hétköznapjaihoz, nem hiábavaló a tevékenységünk.

Semmilyen valláshoz, felekezethez vagy politikai párthoz nem kötődünk, de mindenki személyes igazságát és hitét tiszteletben tartjuk. Nyitottak vagyunk más, nemes szándékú közhasznú szervezetetekkel való együttműködésre is.
 


Közhasznúság

Az egyesület feladatai
Az egyesület az 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) pontjában meghatározott alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
Ennek az egyesület alábbi konkrét tevékenységei feleltethetőek meg:

 • Testi és mentális egészség megőrzését segítő előadások, prevenciós programok szervezése
 • Kiégés elleni önismereti csoportok, tréningek pedagógusok, szülők és egészségügyi dolgozók számára
 • Helyi közösségeket erősítő, a preventív szemléletet népszerűsítő programok
 • Egészségügyi és pszichológiai tanácsadás gyermekeknek és felnőtteknek

4. Nevelés és oktatás
Ennek az egyesület alábbi konkrét tevékenységei feleltethetőek meg:

 • Képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • Mentálhigiéné és egészségmegőrzés területét érintő képzések, előadások, programok
 • Érintett tárgykörökben írott (könyvek, publikációk) és elektronikus ismeretterjesztő anyagok (honlap, CD, DVD, TV- és rádióműsor) készítése és terjesztése nonprofit jelleggel


Tevékenységünk

A TESSÉK! Közhasznú Egyesület 2012-es alapítása óta önerőből és magánszemélyek támogatásából finanszírozta működését. Az eltelt 6 évben a lelki egészség, prevenció, mentálhigiéné és önismeret témakörében 3 könyvet adtunk ki, ezek és továbbiakat terjesztésében vettünk részt nonprofit jelleggel.

Bár könyveinkkel, felajánlásainkkal hátrányos helyzetűeket, gyermekeket és iskolákat is segítünk, fő tevékenységünk a társadalom mentális megerősítését és ezáltal pszicho-szomatikus egészségi állapotának javítását szolgálja. Ebben segítenek e tárgykörben szervezett önismereti programjaink, amelyek az előadától a kisebb és nagyobb térningekig terjednek.

Közhasznú tevékenységünk (a teljesség igénye nélkül):

 • Ingyenes és önköltséges előadások önismeretről, pszichoszomatikáról és egészségmegőrzésről, valamint interaktív mentálhigiénés (önismereti) programok Budapesten, Sopronban, Hatvanban, Gyöngyösön és Debrecenben.
 • Gyakorlatközpontú ingyenes önismereti- mentálhigiénés program hátrányos helyzetű gyermekek (12-15 éves korosztály számára) több városban.
 • Ingyenes rajz- és önismereti tréning hátrányos helyzetű gyermekeknek (több korosztály) számára Budapesten és több városban
 • Ingyenes készségfejlesztő tréning értelmi vagy testi egészségében károsodott gyermekeknek (több korosztály) számára több városban.
 • Részvétel és eszközök támogatása rajz- és önismereti tréning hátrányos helyzetű gyermekeknek és rászoruló felnőtteknek.
 • Két ingyenes gyermektábor szervezése (művészeti – kézműves, rajzos, hagyományőrzés tematikájú táborok) a Sáttéri Vendégházzal közösen Sárrétudvariban.
 • Könyvek kiadása és terjesztése
 • Ingyenes publikációk a BioTrend magazinban.
 • Rászoruló magánszemélyek támogatása (közüzemi számlák kiegyenlítésének anyagi támogatása a téli hónapokban)
 • Közintézmény (általános iskola) ünnepi rendezvényének anyagi támogatása


Támogatás és Szja 1%

Kérjük, támogasd prevenciós, egészségmegőrző programjainkat, kiadványaink megjelentetését!

Három különböző módon támogathatsz minket.

1. Támogathatsz minket pénzadománnyal:
Bankszámlaszám: (OTP) 11711065-20000820

2. Támogathatsz személyi jövedelem adód 1%-ának felajánlásával is.
Adataink: TESSÉK! Közhasznú Egyesület.
Adószám: 18284768-1-41
Bankszámlaszám: (OTP) 11711065-20000820
Egyesületünk regisztrációját 25378-as sorszámon itt ellenőrizheted.
Eddigi közhasznú tevékenységünkről a "tevékenységünk" fülön olvashatsz.

3. Támogathatsz minket önkéntes segítő munkával. A teljesember@gmail.com címen érdeklődj.


Letölthető dokumentumok

Közhasznúsági jelentések, meghívók, mérlegek, egyéb dokumentumok.

TESSÉK! Közhasznú Egyesület dokumentumok

Év Dokumentum neve
2019 Beszámoló (eredménykimutatás, mérleg, kh. jelentés)  Letöltés
2018 Mérleg, Beszámoló, Közhasznúsági melléklet Letöltés
2017 Beszámoló, közhasznúsági melléklet és mérleg Letöltés
2016 Éves beszámoló Letöltés
2015 Éves beszámoló Letöltés
2014 Éves beszámoló Letöltés
2013 Éves beszámoló Letöltés
2012 Éves beszámoló Letöltés
Alapszabály Letöltés
Határozatok Letöltés

TESSÉK! Közhasznú Egyesület

Teljes Emberért, Sikeres, Segítő Életért Közösen Közhasznú Egyesület

Magyarország,
Budapest

Kérdése esetén a
teljesember@gmail.com
címre írjon.